AbiesABIES


Telefón:
0904 915 861

E-mail:
info@osivo-abies.sk

IČO: 44320281

Adresa prevádzky:
J. Fándlyho 4/2718, 969 01 Banská Štiavnica


google maps

Služby v lesnom semenárstve

Poskytujeme nasledovné služby v lesnom semenárstve:

 

LÚŠTENIE A ČISTENIE OSIVA LESNÝCH DREVÍN

Na lúštenie nerozpadavých šišiek a šištíc využívame lúštiareň, v ktorej sa šišky otvoria. Následne pre dolúštenie používame vytriasač, v ktorom dochádza k postupnému vytraseniu semien. Na odkrídlenie používame odkrídlovačku, na dočistenie a triedenie semien triedičku a gravitačný separátor.

 

SKLADOVANIE OSIVA LESNÝCH DREVÍN CHLADENÍM A MRAZENÍM

Pri skladovaní osiva rešpektujeme nároky jednotlivých druhov drevín na podmienky skladovania. Zabezpečujeme dlhodobé uskladnenie ortodoxných semien drevín. Na dlhodobé uskladnenie osiva buka lesného a jedle bielej využívame mraziaci box. Osivo pred uskladnením presušíme na požadovanú vlhkosť a uskladňujeme pri nízkych teplotách bez prístupu vzduchu. Pre uskladnenie osiva smreka, borovice a smrekovca využívame chladiaci box. Zabezpečujeme aj krátkodobé uskladnenie semien lesných drevín od zberu do najbližšieho obdobia výsevu.

 

PREDSEJBOVÚ PRÍPRAVU OSIVA

Na jar vykonávame predsejbovú prípravu osiva buka lesného, jedle bielej a iných druhov jedlí.

 

 

Návrat hore