AbiesABIES


Telefón:
0904 915 861

E-mail:
info@osivo-abies.sk

IČO: 44320281

Adresa prevádzky:
J. Fándlyho 4/2718, 969 01 Banská Štiavnica


google maps

Predaj osiva lesných drevín

O dostupnosti jednotlivých druhov osiva a o cenách sa prosím informujte e-mailom alebo telefonicky.

 

PONUKA OSIVA LESNÝCH DREVÍN

 

Názov   Čistota v % Klíčivosť v %
Borovica lesná Pinus sylvestris 99  95
Borovica čierna Pinus nigra 99  85
Borovica horská Pinus mugo 99  85
Jedľa biela Abies alba 97  50
Smrek obyčajný Picea abies 99  95
Smrekovec opadavý Larix decidua 97  30
Tis obyčajný Taxus baccata 98  80
Buk lesný Fagus sylvatica 99  85
Hrab obyčajný Carpinus betulus 95  75
Jaseň štíhly Fraxinus exelsior 95 80
Javor horský Acer pseudoplatanus 95  85
Javor mliečny Acer platanoides 95 75
Javor poľný Acer campestre 95  75
Jelša lepkavá Alnus glutinosa 85  70
Lipa malolistá Tilia cordata 95  80
Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos 95  80

 

Návrat hore