AbiesABIES


Telefón:
0904 915 861

E-mail:
info@osivo-abies.sk

IČO: 44320281

Adresa prevádzky:
J. Fándlyho 4/2718, 969 01 Banská Štiavnica


google maps

Pestovanie a predaj vianočných stromčekov

Na výmere 4 ha prevádzkujeme plantáž vianočných stromčekov, hlavne jedle. V ponuke máme aj smrek, smrek pichľavý a borovicu. Predaj vianočných stromčekov sa uskutočňuje v priestoroch prevádzky.

Okrem vianočných stromčekov ponúkame celoročne aj čečinu.

 

 

Návrat hore